Sinds mijn beroerte kost het mij veel moeite
om het huishouden te regelen

Mijn ergotherapeut helpt mij om hier weer structuur in te krijgen

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische beroep dat gericht is op het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Een ergotherapeut kan u helpen om hierin zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen zijn.

Lees meer

Geriatrie

Geriatrie richt zich op de kwetsbaar ouder wordende cliënt. Bij deze cliënten kunnen er problemen ontstaan op meerdere gebieden zowel lichamelijk, psychisch en sociaal.

Lees meer

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Bij vergoeding vanuit de basisverzekering kan een beroep worden gedaan op uw eigen risico.

Lees meer

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische beroep dat gericht is op het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. Een ergotherapeut kan u helpen om hierin zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan simpele handelingen zoals eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die bijvoorbeeld te maken hebben met koken of het organiseren van het huishouden. U kunt een ergotherapeut inschakelen bijvoorbeeld tijdens het herstel na een beroerte of bij beginnende dementie.

Geriatrie

Geriatrie richt zich op de kwetsbaar ouder wordende cliënt. Bij deze cliënten kunnen er problemen ontstaan op meerdere gebieden zowel lichamelijk, psychisch en sociaal. U kunt hierbij denken aan valproblematiek in de thuissituatie, geheugen en oriëntatie problemen of risico op een sociaal isolement. Hierdoor ervaren cliënten en/of de mantelzorgers beperkingen in het dagelijks functioneren en ontstaat er een toenemende afhankelijkheid. Samen met de ergotherapeut worden de problemen in kaart gebracht, waarbij er ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van de ouder wordende cliënt. Gezamenlijk met de client en mantelzorger worden er doelen samengesteld om het zelfstandig wonen in de thuissituatie te verbeteren. Hierbij kunt u denken aan het creëren van een veilige woonomgeving, het stimuleren van zelfstandigheid bij de client en het voorkomen van overbelasting bij de mantelzorger.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Bij vergoeding vanuit de basisverzekering kan een beroep worden gedaan op uw eigen risico. Afhankelijk van uw eventuele aanvullende verzekering, kunt u hier ook nog een vergoeding voor ergotherapie ontvangen, bijvoorbeeld voor mantelzorgers. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van uw verzekering.

Tarieven

Indien u de ergotherapeutische behandeling niet (volledig) vergoedt krijgt of deze vanuit uw eigen risico moet betalen, gelden de volgende tarieven volgens de NZA: Behandeling ergotherapie per 15 minuten euro 16,09 Toeslag per behandeling voor behandeling aan huis euro 26,97 Uw zorgverzekeraar kan een ander tarief hanteren, neem hiervoor contact op met uw verzekering.

Directe toegankelijkheid

Vanaf 1 januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig is voor ergotherapeutische behandeling. Directe toegankelijkheid wordt door alle verzekeringen geaccepteerd, met uitzondering van CZ. Wanneer u bij CZ verzekerd bent, blijft een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Aanmelden

aanmelden Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden bij onze praktijk, dan verzoeken wij u vriendelijk ons te mailen met uw gegevens. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor aanvullende informatie en het maken van een afspraak. Bent u, of degene die u wilt aanmelden, verzekerd bij CZ? Denk eraan dat u dan een verwijsformulier van huisarts of behandelend specialist nodig heeft. Download hier het verwijsformulier.

Contact

De ergotherapeut start altijd met een intakegesprek om de vraagstelling van de cliënt en zijn omgeving duidelijk te krijgen. Tijdens het eerste gesprek wordt gekeken of de ergotherapeut de juiste persoon is om de behandeling uit te voeren en zal er inzicht worden gegeven in het verdere (behandel)traject. Indien er besloten wordt tot een verder vervolg van de ergotherapie zal er in de meeste gevallen eerst ergotherapeutische diagnostiek plaatsvinden. De ergotherapeut beschikt over diverse observatiemethodes en testen om inzichtelijk te krijgen waar de kern van het probleem zit en welke mogelijkheden er zijn voor verdere behandeling.

Marieke Corias

Ergotherapeut

Adres

Axis Breda
Mathenessestraat 41b

Contact

tel: 088 4569822
mail: info@ergopraxis.nl